04.08.2009

Polszczyzna w sieci. Słowniki

Aktualizowany słowniczek gwarowy (gwary śląskiej)
Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń
Encyklopedia leśna
Internetowy słownik liturgiczny
Katalog ulic i placów m.st. Warszawy
Leksykon ekologii i ochrony środowiska
Leksykon finansowy
Leksykon górniczy
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych (tylko niektóre hasła)
Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych (format PDF)
Leksykon sztuki filmowej (1895-2000)
Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych
Mały słownik gwary mazurskiej
Mały słownik pojęć telekomunikacyjnych
Mały słownik - ściąga dla rodziców (slang środowiska narkotycznego)
Miejski słownik slangu i mowy potocznej
Nazewnictwo geograficzne Polski (w formacie PDF):
- Narodowy gazeter Polski
- - Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy - Wprowadzenie
- - Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady
- - Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody stojące
- Zob. też dalej: Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Nazewnictwo geograficzne świata (w formacie PDF):
- Zeszyt 1. Ameryka, Australia i Oceania
- Zeszyt 2. Bliski Wschód
- Zeszyt 3. Afryka
- Zeszyt 4. Azja Południowa
- Zeszyt 5. Azja Środkowa i Zakaukazie
- Zeszyt 6. Białoruś, Rosja i Ukraina
- Zeszyt 7. Azja Południowo-Wschodnia
- Zeszyt 8. Antarktyka
- Zeszyt 9. Azja Wschodnia
- Zeszyt 10. Morza i oceany
- Zeszyt 11. Europa. Część I
- Zeszyt 12. Europa. Część II
- Zmiany w polskim nazewnictwie geograficznym świata od 2001 roku
- Zob. też niżej: Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych 
Nowy polski słownik pijacki
Polski internetowy słownik mowy potocznej i slangu
SJP.pl
Słowniczek Mahabharaty
Słowniczek pojęć filmowych
Słowniczek pojęć liturgicznych i kościelnych
Słowniczek prawniczy
Słowniczek terminów używanych w „Kryteriach oceniania formy pracy  maturalnej z języka polskiego”
Słowniczek żeglarski
Słownik bibliograficzny języka polskiego
Słownik e-biznesu
Słownik ekonomiczny (NBP)
Słownik ekonomiczny PWN
Słownik finansowo-ekonomiczny
Słownik gwary miejskiej Poznania
Słownik gwary poznańskiej 
Słownik gwary uczniowskiej
Słownik human resources
Słownik hydrogeologiczny
Słownik imion
Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
Słownik języka polskiego PWN
Słownik języka polskiego „warszawski”
Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
Słownik Knapskiego
Słownik komputerowy
Słownik Lindego (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa)
Słownik Lindego (Virtual Lexicographical Library for Polish Historical Dictionaries)
Słownik liturgiczny
Słownik liturgiczny
Słownik nazw własnych
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych
Słownik odmiany wyrazów
Słownik „Opoki” (teologiczny i kościelny)
Słownik ortograficzny
Słownik ortograficzny Marcina Miłkowskiego
Słownik podstawowych pojęć finansowo-bankowych
Słownik pojęć prawnych
Słownik polskiego slangu
Słownik polszczyzny XVI wieku
Słownik poprawnej polszczyzny (Szobera)
Słownik PR
Słownik slangu informatycznego
Słownik staropolski
Słownik synonimów
Słownik synonimów i antonimów
Słownik synonimów i antonimów
Słownik terminów biologicznych
Słownik terminów liturgicznych
Słownik terminów prawnych dotyczących ekologii i ochrony środowiska
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
Słownik wyrazów obcych PWN
Słowniki onet.pl (ortograficzny, frazeologiczny, poprawnej polszczyzny, synonimów i antonimów, wyrazów obcych)
Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych
- Aktualizacja nr 1
- Aktualizacja nr 2
- Aktualizacja nr 3
- Aktualizacja nr 4
Vasisdas
Wielki słownik ortograficzny PWN
Wielki słownik języka polskiego 
Wikisłownik
Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Brak komentarzy :

Publikowanie komentarza