21.06.2008

Staruszek Webster

Zauważyli Państwo na prawo okienko Webster's 1828 Dictionary? Zachęcamy do wypróbowania.

Zawartość tego słownika to pouczająca lektura. Zobaczmy na przykład, co na temat słowa translation miał 180 lat temu do powiedzenia Noah Webster:


[L. translatio.]

1. The act of removing or conveying from one place to another; removal; as the translation of a disease from the foot to the breast.
2. The removal of a bishop from one see to another.
3. The removal of a person to heaven without subjecting him to death.
4. The act of turning into another language; interpretation; as the translation of Virgil or Homer.
5. That which is produced by turning into another language;
a version. We have a good translation of the Scriptures.


... a co dziś mówią kontynuatorzy jego dzieła:

Date: 14th century
1: an act, process, or instance of translating: as
a: a rendering from one language into another; also : the product of such a rendering
b: a change to a different substance, form, or appearance : conversion

c: (1): a transformation of coordinates in which the new axes are parallel to the old ones (2): uniform motion of a body in a straight line
2: the process of forming a protein molecule at a ribosomal site of protein synthesis from information contained in messenger RNA
— compare transcription


A dlaczego w okienku słowo love? Bo tak - fajnie zresztą - sobie wymyślił właściciel strony internetowej, na której słownik jest udostępniony.

Więcej...
Więcej...

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz