03.09.2009

No i jak tu odpowiedzieć?

Dostaliśmy od translatica.pl zaproszenie do wyrażenia chęci wzięcia udziału w testowaniu angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika online. Formularz rejestracyjny zawiera między innymi taki punkt:
Okienko do wypełnienia pokazuje się, jeśli się zaznaczy drugą odpowiedź.

Mamy do tego punktu formularza następujące zastrzeżenia:
1. Przy tak sformułowanych odpowiedziach nie może na to pytanie odpowiedzieć ktoś, kto zna serwis translatica.pl, ale nie jest jego stałym użytkownikiem.
2. Skoro e-mail z zaproszeniem dostaliśmy od translatica.pl, to wiadomo, że o istnieniu serwisu dowiedzieliśmy się z tego e-maila. Po co więc dodatkowe pytanie „Skąd się dowiedziałeś?”?
3. Pytania formularza, na które odpowiedź jest obowiązkowa, są opatrzone czerwoną gwiazdką. Tutaj gwiazdki nie ma, jednak okazuje się, że odpowiedź też jest obowiązkowa – jeśli się jej nie udzieli, nie można iść dalej.
4. Byłoby lepiej, gdyby pokazane wyżej odpowiedzi brzmiały następująco: „Tak, jestem jego stałym użytkownikiem”, „Nie, właśnie się o nim dowiedziałem”.
 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz