21.09.2009

Robotyka, czyli sci-fi

Sci-fi to skrót od science fiction, co znaczy fantastyka naukowa.

Robotyka to „nauka zajmująca się projektowaniem i zastosowaniem robotów, ich mechaniką i sterowaniem”.

Technologia to „przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne (produkty); także: wiedza o tym procesie” (więc, nawiasem mówiąc, tu nie chodzi o technologię, tylko o technikę kosmiczną).

Tak czy siak, ani robotyka, ani technika (technologia) kosmiczna to nie fantastyka naukowa, jak chcą twórcy działu Technologie
w gazeta.pl.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz