19.04.2010

Wyszukiwarka PELCRA

Narzędzie to umożliwia szybkie i wygodne przeszukiwanie zasobów zgromadzonych na potrzeby Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Wyszukiwarka jest oparta na składni zapytań korpusowych, która z jednej strony oferuje funkcjonalność porównywalną z opcjami wyszukiwania dostępnymi w innych narzędziach korpusowych, a z drugiej umożliwia szczególnie skuteczne wyszukiwanie pojedynczych wyrazów, wariantów morfologicznych i semantycznych oraz elastycznych wielowyrazowych kolokacji w bardzo dużych korpusach.
Źródło: http://www.nkjp.uni.lodz.pl/help.jsp

Dodaliśmy wyszukiwarkę PELCRA do działu „Korpusy” w „Polszczyźnie w sieci”.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz