15.07.2010

Nowy słownik w „Polszczyźnie w sieci”

Oczywiście w dziale „Słowniki”.

Słownik finansowo-ekonomiczny z portalu Bankier.pl

Przykładowe hasło:
Cerber
Niezależny organ nadzorujący, którego zadaniem jest czujne obserwowanie osób zaangażowanych w zarządzanie przedsiębiorstwem, a w razie wykrycia nieprawidłowości – powiadomienie stron zainteresowanych. W przypadku przedsiębiorstw komercyjnych funkcję cerberów pełnią członkowie zarządu, biegli rewidenci i członkowie organów nadzorujących.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz