11.08.2012

„Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny”

Bardzo ciekawy artykuł profesora Mirosława Bańki. Choć ukazał się dziewięć lat temu ( Prace Filologiczne 48, 2003, s. 7–32), nie wydaje nam się, żeby stracił aktualność.

Wyimek:
Popularność słowników ortograficznych w Polsce to fenomen mający związek z historią polskiej leksykografii, z sytuacją na rynku książki, z kształtowaniem normy ortograficznej, ze stanem społecznych przekonań na temat ortografii i stanem społecznych oczekiwań wobec jej kodyfikatorów. Analizę tego fenomenu należy prowadzić jednocześnie w kilku aspektach: wydawniczym, historycznym, kulturowym i oczywiście lingwistycznym. Ukazanie słowników ortograficznych na szerokim tle, w ich licznych związkach z tym wszystkim, co wpływa na obraz współczesnej leksykografii polskiej — to główny cel tego artykułu.

Artykuł jest tu i tu, strona profesora tutaj.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz