17.09.2012

„Słowniki dawne i współczesne”

To tytuł witryny internetowej poświęconej polskim słownikom, bardzo ciekawej z pewnością nie tylko dla polonistów, choć z niezbyt zachęcającego wprowadzenia dowiadujemy się, że Od początku zakładano, że witryna ma służyć przede wszystkim studentom polonistyki.

Wszystkie słowniki opisano według z góry ustalonego schematu, co ułatwia ich porównywanie i sprawia, że ich zestaw jest w istocie bazą danych (w miarę rozbudowy witryny ta cecha będzie coraz bardziej wykorzystywana). Opisy są dość szczegółowe, niektóre informacje zgromadzono lub zweryfikowano zresztą specjalnie na potrzeby projektu. Wskazówki bibliograficzne pozwalają zainteresowanym czytelnikom na rozwijanie lektury. Budowę artykułów hasłowych w miarę możności starano się objaśniać przez odwołanie do tego samego hasła – tym wspólnym, a więc niejako diagnostycznym hasłem jest broda. Witryna została zaprojektowana tak, aby czytelnik mógł łatwo porównać hasło diagnostyczne z jego opisem, a także porównać hasła diagnostyczne w dwóch dowolnie wybranych słownikach.

Lista omówionych tam dotychczas słowników jest tutaj.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz