28.06.2013

Katalog ulic i placów m.st. Warszawy

Zawiera 5192 nazwy warszawskich ulic, alej, placów, rond, skwerów, skwerków, zaułków.

„(...) jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy. Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu, określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski”.

Stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3800/2013 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia  25 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

Jest dostępny tutaj (w formacie pdf) i tutaj (w formacie xls).

Ponieważ jest swego rodzaju słownikiem, dodamy go do działu Słowniki naszej Polszczyzny w sieci.

Dopisek
Zarządzenie wprowadzające katalog jest tu; drugi załącznik do zarządzenia, czyli zasady zapisu nazw obiektów miejskich - tutaj.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz