29.06.2013

Rada Języka versus Rada Ministrów

W 2002 roku Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie wprowadzające „Zasady techniki prawodawczej”, w których (w paragrafach 158 i 162) ustalono, że:

 


Tak właśnie: Nr, a nie nr, i Dz. U., a nie DU ani DzU, ani Dz.U. (bez spacji w środku).

Rada Języka Polskiego długo się nie zastanawiała (ledwie cztery lata) i w 2006 roku przyjęła uchwałę ortograficzną, która mówi, że:
Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw/Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to DzU albo Dz.U. Jeśli skrótu wymaga szczegółowy zapis miejsca umieszczenia aktu prawnego, zapis ten należy skrócić według wzoru: DzU/Dz.U. (RP) nr 15, poz. 30, z późn. zm.
Nie Dz. U., tylko DzU albo Dz.U. (bez spacji), i nie Nr, tylko nr.

W związku z tym - tak nam się przynajmniej wydaje - w Wielkim słowniku ortograficznym PWN (opublikowanym w 2010 roku, po kolejnych czterech latach) są teraz, zamiast dwóch: DzU i DzURP, trzy hasła:


Wciąż jednak mamy dwa obowiązujące jednocześnie, kłócące się ze sobą rozstrzygnięcia językowe, co powoduje niezliczone nieporozumienia i ostre dyskusje.

Może by się Szanowne Rady dogadały?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz