14.05.2008

Co rozumie polska publiczność

Reżyserka zmieniła tekst tłumaczenia amerykańskiej sztuki. Na przykład z omal nie umarł ze strachu zrobiła omal się nie zes... ze strachu; w oryginale syn mówi, że ojciec od niego oberwał, w przedstawieniu rzuca do ojca bo cię jeb... Tłumaczka podała reżyserkę do sądu.

Sąd przyznał rację tłumaczce, ale w uzasadnieniu wyroku napisał między innymi: Sąd rozumie intencje pozwanego polegające na uprzystępnieniu utworu jak największej publiczności, zapewnienie jej lepszego rozumienia przez polską publiczność czy zdobycie sukcesu (...) (cyt. za "GW" z 12 maja 2008 r.).

Co na to publiczność?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz