15.05.2008

Gdzie jest mój grzebień?

Kiedy czekając w placówce państwowej służby zdrowia trzy godziny na dwuminutowy zabieg, przeczytaliśmy wszystko, cośmy mieli w plecaku
– zaczęliśmy czytać, co wisiało na ścianach korytarza. Był tam też plakat zachęcający do odchudzania się. Żeby wiedzieć, czy się trzeba odchudzać, należy się zmierzyć w pasie.

Jak zmierzyć obwód pasa? Pomiaru obwodu pasa powinno się dokonywać w pozycji stojącej, w środkowym punkcie pomiędzy dolnym brzegiem łuku żebrowego a grzebieniem kości biodrowej (punkt leżący w połowie drogi pomiędzy najniższym żebrem
a grzebieniem biodrowym).


Jasne?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz