05.09.2008

We Go Global! :)

Three days ago we noticed
a glaring language mistake
in the GUI of Spybot, now
- on the website of OpenSocial Foundation.

Globalizujemy się! :)
Trzy dni temu zauważyliśmy rażący błąd językowy w interfejsie użytkownika programu Spybot - Search & Destroy, a dziś - na stronie OpenSocial Foundation.

Dopisek
Dla nieznających angielskiego: This page containers some questions znaczy Ta strona pojemniki pytania. Powinno być zawiera pytania, czyli contains some questions.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz