12.09.2008

Większość… z nich, nich, ich?

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (2006) w haśle większość kategorycznie twierdzi:
Większość kogoś, czegoś
(
nie: z kogoś, z czegoś).
Zgoda, jeśli chodzi o rzeczowniki. Gorzej z zaimkami. Można bowiem wysnuć
z tego ogólnego zakazu następujący wniosek: trzeba się wyrzec mówienia
(i pisania) większość z nich (chociaż się tak mówiło i pisało całe życie i wszyscy tak mówią i piszą) i zamiast tego mówić (pisać) większość nich.

Tymczasem :
- większość nich to forma błędna - poprawna to większość ich,
co wynika z hasła on w tym samym słowniku,
- wyrażeniu większość z nich nie ma nic do zarzucenia prof. Mirosław Bańko, w PWN Redaktor Naczelny Słowników Języka Polskiego (warto się zapoznać z całą jego odpowiedzią na pytanie na ten temat przysłane do poradni językowej PWN).

Dopisek
Znamy przypadek, że korektorce szukającej pracy wytknięto jako błąd, opierając się na SPP, pozostawienie bez poprawki wyrażenia większość z nich w tekście, który dostała do sprawdzenia na próbę; za poprawną uznano formę większość nich.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz