14.02.2009

Psie pieniądze tłumacza

The long hours he toiled on this commission, urged on by his impatient patron, the meticulous research he undertook to overcome the obstacles presented by the original, and the pittance he received for all this work, inspired the Catholic Church to name him the patron saint of translators.

Długie godziny, jakie [Hieronim] z mozołem przepracował nad tym zleceniem [tłumaczeniem Biblii], popędzany przez niecierpliwego klienta [papieża Damazego I], skrupulatne badania, jakie podjął dla pokonania przeszkód napotkanych w oryginale, i psie pieniądze, jakie dostał za swą pracę - wszystko to sprawiło, że Kościół katolicki uczynił go patronem tłumaczy.

Alberto Manguel, Homer's the Iliad and the Odyssey: A Biography, Atlantic Monthly Press, Londyn 2007, s. 61-62

Dopiski
1. Alberto Manguel jest też autorem świetnej Mojej historii czytania, która wyszła w Polsce w przekładzie Hanny Jankowskiej.
2. O św. Hieronimie już kiedyś napomknęliśmy.

Więcej...

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz