28.09.2009

Nowości w „Polszczyźnie w sieci”

W dziale „Różności”:
„Gwary polskie. Przewodnik multimedialny”.

W dziale „Słowniki”:
„Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych”.
Oto fragment hasła Hiperpoprawność językowa z tego słownika:
Hiperpoprawność językowa (grec. hyper ‘nad, ponad’), czyli przesada poprawnościowa, przejawia się w unikaniu form językowych zgodnych z normą językową jako rzekomo błędnych i zastępowaniu ich hiperyzmami, tj. formami błędnymi, niesłusznie uważanymi za lepsze. Zwykle do hiperpoprawności językowej dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu dwu systemów językowych, np. gwar ludowych i języka ogólnego (czy też dwóch gwar), z których jeden jest uważany za lepszy i godzien naśladowania (system naśladowany), a drugi za gorszy (system naśladujący).

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz