23.06.2011

Spiritus movens

Profesor Grzegorz Kołodko napisał: (…) nie ma co czekać na kolejne spiritus movens a to prezydenta Francji, a to kanclerz Niemiec, a to premiera Wielkiej Brytanii. Napisał bez sensu.

Spiritus movens to główny sprawca czegoś, inspirator, inicjator, dusza, motor jakiejś sprawy. Zdania ze spiritus movens mają postać: Ktoś (rzadko coś) jest spiritus movens czegoś. Oto kilka przykładów poprawnego użycia tego wyrażenia:

Wojciech Giełżyński:
Trudno jedynie oprzeć się wrażeniu, że Kołodko z przesadną elegancją odnosi się do głównego swego adwersarza w teorii i praktyce ekonomii; do polityka, o którym z gryzącą ironią wyrażał się Zbigniew Herbert, ale który uchodzi za spiritus movens przeobrażeń Polski komunistycznej w Polskę kapitalistyczną.

Janusz Szpotański:
Ja zaś – spiritus movens tego przedsięwzięcia 
– czynię nad nimi tajne znaki i zaklęcia.

Ryszard Matuszewski:
Zmaterializował mi się wtedy nie tylko jako spiritus movens owego teatru, ale także jako gościnny gospodarz (…)

Józef Czapski:
Żywiołowy spiritus movens naszej grupy, organizator balów akademickich, imprez związanych z naszym w 1924 roku wyjazdem do Paryża (…)

Franciszek Ryszka:
(…) Eichmann był spiritus movens akcji Endlösung (…)
 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz