13.01.2013

Uważność

Google znalazł to słowo na 671 000 stron no i z punktu widzenia zasad słowotwórstwa chyba nic uważności nie można zarzucić, ale nie ma jej w żadnym z naszych licznych słowników. Uważność ze sfotografowanego przez nas plakatu to uważna obecność, szczególny rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę, po angielsku mindfulness. 

Czy uważność jest potrzebna? Czy nie można by jej zastąpić na przykład skupieniem?


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz