19.10.2013

Jak się dawniej listy pisały (2)Kamienna 19/III
Szanowny Panię!
Kartę odebrałam zaraz jako Pan przyżek co mnię bardzo cieszy i dziękuję za doczymanię słowa ruwnież i nadal proszę być niezmiennym. nię wiem czy wię osoba że ciocia Dąbkowa jest bardzo chora i lęży w Radomiu w szpitalu jóż od soboty bardzo nawet wątpliwie żeby wyzdrowiała. więcej nie mam dzię pisać jak tylko poproszę o odpis pozostaję Ciapcia
w Drugim więcej napiszę bo tu nie mam gdzie


Obraz na pocztówce sygnowany „A. Setkowicz 912”.

U dołu fragment libretta „Halki”: 
O żyj szczęśliwy, żyj, choć nie dla mnie,
Z tą piękną panią raduj się ty!
I czasem tylko pomódl się za mnie,
O Jaśku, Jaśku – błogosławię ci!

Na rewersie (trzy języki!):
Wydawnictwo „POCZTÓWKI” w Krakowie.
Edition des cartes postales polonaises a Cracovie.
Printed in Galicya (Austrya).

Nadawczyni i adresat nieznani. Rok, w którym wysłano pocztówkę, też nieznany.

Pocztówka została uratowana z czeluści składnicy makulatury w latach sześćdziesiątych XX w.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz