12.10.2014

Ulica Drużbacka, czyli błąd przepisany

Z „Informatora Żoliborza” numer 16 (254):

Ulica Drużbacka to błąd, nie ma takiej ulicy. Jest ulica Drużbackiej, Elżbiety Drużbackiej. I początkowo tylko o tym chcieliśmy napisać, dopóki właśnie dzięki owemu błędowi nie zauważyliśmy, że pierwszy akapit pokazanego wyżej tekstu pojawił się już trzy lata temu na stronie Polskiego Radia i nie jest tam podpisany przez Andrzeja Gozdawę. Zachęceni tym do dalszego szukania, resztę tekstu odkryliśmy na stronie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, gdzie jest częścią relacji Janusza Andrzeja Tymana. Plagiat?

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz