30.04.2009

Uznać winnym

The New Kosciuszko Foundation Dictionary (Universitas 2003):

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (2008):
uznawać (...) ktoś uznaje kogoś – za kogoś ( nie: kimś, nie: jako kogoś): (...) Sąd uznaje ją za winną (nie: winną, nie: jako winną) zarzucanych jej czynów.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz