15.03.2010

Maść – zażywać regularnie

Jedno z nas tak się paskudnie skaleczyło, że dostało


i w ulotce przeczytało:
Lek należy zażywać regularnie (...) W razie spożycia leku, należy usunąć go z przewodu pokarmowgo (np. poprzez wymioty, płukanie żołądka).

Inny słownik języka polskiego PWN:
Jeśli zażyliśmy jakiś lek, narkotyk lub inny środek, to połknęliśmy go, wypiliśmy lub w inny sposób wprowadziliśmy do organizmu. Nie mogła zupełnie usnąć. O piątej zażyła relanium… Popełnił samobójstwo, zażywając dużą ilość środków nasennych… Zażyj tabaki.

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN:
zażyć – zażywać «wprowadzić (wprowadzać) do organizmu lek, narkotyk, truciznę, połykając je, pijąc itp.; przyjąć (przyjmować)»
 Zażyć krople uspokajające.
 Zażyć proszek od bólu głowy.
 Zażyć tabaki.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz