24.06.2012

Antytalencie

To antytalencie. Dlaczego niektórzy tak mówią? Bo im się łączy (kontaminuje, krzyżuje) antytalent i beztalencie. Choć przed chwilą Google znalazł antytalent w 66 700, a antytalencie aż w 40 800 miejscach, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (2006) tego (błędu?) nie zauważa, nie ma też antytalencia w żadnym innym z naszych licznych słowników.

Dopisek
W tych 40 800 miejscach są też z pewnością miejscownik i wołacz rzeczownika antytalent: Rozmawiały o jego antytalencie do języków. Zuza, ty kuchenny antytalencie! O Iksińskim, tym muzycznym antytalencie, nawet wspominać nie warto.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz