15.08.2008

"Dulczeć" - wyniki ankiety

Jak Państwo pamiętają, niedawno ogłosiliśmy tu ankietę na temat znajomości słowa "dulczeć". Trwała tydzień i właśnie się zakończyła. W tym czasie odwiedziło Pszetfurnię ponad 200 osób, a udział
w ankiecie wzięło 36. Nie jest to liczba imponująca ani też chyba statystycznie reprezentatywna, ale zawsze coś i jakiś wniosek można próbować z ankiety wyciągnąć.

My wyciągnęliśmy taki: ponieważ słowo "dulczeć" zna jedna czwarta uczestników ankiety, zdumienie części załogi Pszetfurni, że druga część tego słowa nie zna, było nieuzasadnione. Raczej można być zdziwionym (mile), gdy się okazuje, że ktoś je zna.

Dziękujemy uczestnikom ankiety za pomoc w zaspokojeniu naszej ciekawości. :) :)

Dopisek
Tych z Państwa, którzy jeszcze ich nie czytali, zachęcamy do zajrzenia do komentarzy na temat pierwszego wpisu o "dulczeć". Są tutaj.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz